Обучение обслуживанию продукции

آموزش عملیات و تعمیر و نگهداری به شما درک کاملی از تجهیزاتتان و سیستم های که در آنها عمل می ­کنند، می دهد.کارکنان آموزش دیده، با مهارت لازم شیوه های کاری را استاندارد و سطح ایمنی  را ارتقا خواهند داد.

درک دقیق از پمپ ها و سیستم های مرتبط با آن منجر به افزایش زمان متوسط بین تعمیرات می شود. که نتیجه آن کاهش  هزینه های نگهداری و تعمیرت است.

برگزاری دوره های آموزشی مناسب با نیازهای شما، به منظور رساندن حداکثر منافع به شرکت کنندگان می باشد. موضوعات دوره های آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای گروه های مختلف طراحی شده است. برخی از گروه بندی های معمولی به شرح زیر است:

آموزش سیستم ها و عملیات ها:اصول فیزیکی سیستم های انواع پمپ، رفتار پمپ در عمل، اجزاء، تست مواد و خوردگی و نظارت بر وضعیت پمپ ها
آموزش تعمیر و نگهداری: دید کلی از انواع پمپ، ویژگی های ساخت و ساز، روش های نصب و راه اندازی، ملاحظات کوپلینگ، تایید صلاحیت و ارزیابی اجزای پمپ، مونتاژ پمپ، شکست های بالقوه، علل، اثرات و راه حل آن ها