Быть на месте и решать проблемы

به وسیله خدمات در محل، به کاربران پمپ اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت تجهیزات و تصمیم گیری در مورد تغییرات توصیه شده، داده می ­شود تا از عملکرد صحیح تجهیزاتشان در شرایط موجود اطمینان حاصل کنند.

پمپ ها یکی از اصلی ترین مصرف کننده های انرژی در بسیاری از فرآیندهای صنعتی هستند. آن­ها همچنین باید در شرایطی متفاوت­تر از نقطه طراحی شده اصلی خود کار کنند که این خود علت عمده بیشتر خرابی های ناگهانی و تعمیرات اضطراری است.

اطمینان از عملکرد صحیح: کاربران پمپ نیاز دارند تا مطمئن شوند که تجهیزاتشان در بهترین نقطه عملکردی خود قرار دارند.

ما با انجام خدمات نظارت و تشخیص، مزایای کلیدی به مصرف کنندگان خود ارائه می کنیم؛ مانند:

مصرف بهینه انرژی
عملکرد متناسب پمپ با نیازهای فرایند
فواصل تعمیرات برنامه ریزی شده به تعویق می افتد و یا به طور کامل حذف می شود
به حداقل رساندن خطر خرابی ناگهانی و تعمیرات اضطراری پمپ
 تبدیل داده ها به دانش: هنگام بازدید از سایت مشتریان، کارکنان مجرب ما، به طور معمول پارامترهای زیر را بررسی می­کنند:

دبی
هد دینامیکی
توان جذبی
 بازده
  NPSHموجود
 دما
 سطح لرزش
 بررسی و روانکاری بلبرینگ ها
 سیستم آب بندی
این اندازه گیری ها به عنوان معیاری برای تغییرات آینده و همچنین مقایسه تأثیر این تغییرات در عملکرد پمپ ها و یا مبنایی برای ارزیابی دوباره پمپ و لوازم جانبی مرتبط با آن مورد استفاده قرار می گیرد.اندازه گیری مداوم عملکرد پمپ نقشه­ ای فراهم می کند که توسط آن می توان نیاز به تعمیر و نگهداری را به جای تکیه بر فواصل زمانی توصیه شده به طور متوسط پیش بینی کرد. از جمله اندازه گیری­ها­ی انجام شده مهندسان ما دربازدید از سایت، می توان به ممیزی تجهیزات اشاره کرد.